Konkursy

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursach językowych i kulturoznawczych. Szczegółowe informacje w zakładkach poniżej. Harmonogram konkursów 2021-22 (PDF) Tabela wyników II etap 2022 (PDF)

Język angielski

Wojewódzki Konkurs Angielskich Czasowników Nieregularnych
Wojewódzki Konkurs Angielskich Rzeczowników Nieregularnych
Wojewódzki Konkurs Angielskich Wyrażeń Idiomatycznych
Wojewódzki Konkurs Angielskich Kolokacji
Wojewódzki Konkurs Angielskich Czasowników Frazowych

Język niemiecki

Wojewódzki Konkurs Niemieckich Czasowników Nieregularnych
Wojewódzki Konkurs Niemieckich Czasowników Złożonych
Wojewódzki Konkurs Pragmatyki Języka Niemieckiego

Konkursy kulturoznawcze

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Australii
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kanadzie
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Pisarzach Anglojęzycznych
Wojewódzki Konkurs Przysłów Polskich