Drodzy Rodzice naszych Elephantowiczów, zgodnie z obietnicą nie zostawiamy Was w potrzebie i zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty!